000 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu mũi thẳng nhỏ, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Thép không gỉ – STAINLESS STEEL (SA). Thép austenitic có hàm […]

000 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

00 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu mũi thẳng nhỏ, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp. Vật liệu thân nhíp: Thép không gỉ – STAINLESS STEEL (SA). Thép austenitic có hàm lượng các-bon thấp (Vật liệu số 1.4435, […]

00 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

00B Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu mũi thẳng, dày và cứng, thân có khía, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp. Thân có khía mịn giúp giữ chắc và chống trơn trượt khi sử dụng. Vật liệu thân nhíp: Thép không […]

00B Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

00D Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu mũi thẳng có răng cưa, dày và cứng, thân có khía, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp. Thân có khía mịn giúp giữ chắc và chống trơn trượt khi sử dụng. Vật liệu thân […]

00D Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

0 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm Đầu mũi thẳng, nhỏ, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA). Thép austenitic có hàm lượng […]

0 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

0C9 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

3 1/2″ – 90 mm. Đầu mũi thẳng, nhỏ và nhọn, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Thân ngắn cho phép cầm chắc và tính ứng dụng thực tế cao […]

0C9 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

1 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu mũi thẳng, nhỏ nhọn, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Thiết kế đầu mũi nhíp và thân cứng ngăn không bị uốn cong. Vật […]

1 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

10G Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 1/4″ – 110 mm. Đầu mũi thẳng có răng cưa, dày mép vát, thân có khía, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Thiết kế đầu mũi có răng cưa và thân […]

10G Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

2 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu mũi thẳng, nhỏ và nhọn, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Thép không gỉ – STAINLESS STEEL (SA). Thép austenitic […]

2 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

2A Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu mũi thẳng, nhỏ tròn dẹt, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Thép không gỉ – STAINLESS STEEL (SA). Thép austenitic […]

2A Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

2AB Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu mũi cong, mịn tròn dẹt, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Thép không gỉ – STAINLESS STEEL (SA). Thép austenitic […]

2AB Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

2AZ Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu mũi cong đôi, mịn tròn dẹt, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Thiết kế 2 đầu cong giúp giữ cố định linh kiện trong […]

2AZ Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

3 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 3/4″ – 120 mm. Đầu mũi thẳng, nhỏ nhọn, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Thép không gỉ – STAINLESS STEEL (SA). Thép austenitic có […]

3 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

3C Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 1/4″ – 110 mm. Đầu mũi thẳng, nhỏ nhọn, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Thân ngắn giúp cầm chắc và tính ứng dụng thực tiễn cao hơn. Vật […]

3C Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

3CB Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 1/4″ – 110 mm. Đầu mũi cong, nhỏ nhọn, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Thân ngắn cho phép cầm nắm chắc chắn và tính ứng dụng thực tiễn […]

3CB Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 1/4″ – 110 mm. Đầu mũi thẳng, rất nhỏ và nhọn, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Thép không gỉ – STAINLESS STEEL (SA). Thép […]

4 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

5 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 1/4″ – 110 mm. Đầu mũi thẳng, rất nhỏ và nhọn, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Đặc tính thép không gỉ (SA). Thép austenitic […]

5 Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

5A Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 1/2″ – 115 mm. Đầu mũi thẳng, rất nhỏ và sắc nhọn, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Thép không gỉ – STAINLESS STEEL (SA). […]

5A Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

5B Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 1/4″ – 110 mm. Đầu mũi cong, rất nhỏ và sắc nhọn, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Vật liệu thân nhíp: Thép không gỉ – STAINLESS STEEL (SA). […]

5B Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

5C Nhíp gắp linh kiện chính xác cao

4 1/2″ – 115 mm. Đầu mũi cong gập, rất nhỏ và sắc nhọn, thân trơn, hoàn thiện nhẵn mịn. Thích hợp để gắp hay kẹp các linh kiện hoặc chi tiết rất nhỏ trong việc lắp ráp mà vẫn cho khả năng nhìn tốt. Đầu thiết kế uốn cong giúp hiển thị tối đa […]

5C Nhíp gắp linh kiện chính xác cao
Notice