PB SWISS TOOLS: Bộ lục giác chữ L, loại dài [mạ Crôm]

PB 211 H

Quick overview

Bộ lục giác chữ L dành cho ốc vít lục giác, loại dài, mạ crôm và trong miếng nhựa cài.

E-Mail
Item Code
PB 211.H-2 211/ 0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 2 9 10 8 7 610733 028115 613.000 đ ADD
PB 211.H-4 211/ 0.89, 1.27, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 44 10 0 7 610733 014422 967.000 đ ADD
PB 211.H-5 211/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 77 10 9 7 610733 007059 999.000 đ ADD
PB 211.H-6 211/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 131 10 6 7 610733 010387 1.324.000 đ ADD
PB 211.H-8 211/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 234 10 6 7 610733 018710 1.744.000 đ ADD
PB 211.H-10 211/1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 410 10 11 7 610733 007073 2.345.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 212 LH CN

View Details

PB 212 LH

View Details

PB 212 L DH CN

View Details

PB 212 L DH

View Details

Notice
Gọi ngay