PB SWISS TOOLS: Lục giác chữ L đầu tròn, loại ngắn [mạ Crôm, hệ inch]

PB 212Z

Quick overview

Lục giác chữ L đầu tròn dành cho ốc vít lục giác hệ inch, loại ngắn và mạ crôm.

E-Mail
Item Code
PB 212Z.1/20 1/20 2,5 1,4 45 12 0.5 10 0 7 610733 008063 265.000 đ ADD
PB 212Z.1/16 1/16 50 15 1 10 0 7 610733 004171 259.000 đ ADD
PB 212Z.5/64 5/64 56 16 2 10 0 7 610733 004140 259.000 đ ADD
PB 212Z.3/32 3/32 3/16 1/8 61 17 3 10 0 7 610733 008209 253.000 đ ADD
PB 212Z.7/64 7/64 65 18 4 10 0 7 610733 004157 247.000 đ ADD
PB 212Z.1/8 1/8 1/4 70 19 5 10 0 7 610733 008087 253.000 đ ADD
PB 212Z.9/64 9/64 1/16 75 20 8 10 0 7 610733 004164 253.000 đ ADD
PB 212Z.5/32 5/32 5/16 3/16 80 22 9 10 0 7 610733 008094 259.000 đ ADD
PB 212Z.3/16 3/16 3/8 1/4 86 24 14 10 0 7 610733 008100 279.000 đ ADD
PB 212Z.7/32 7/32 7/16 5/16 93 26 20 10 0 7 610733 008117 319.000 đ ADD
PB 212Z.1/4 1/4 1/2 102 29 30 10 0 7 610733 008124 354.000 đ ADD
PB 212Z.5/16 5/16 5/8 3/8 112 32 52 10 0 7 610733 008131 435.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 214Z K

View Details

PB 214Z H CN

View Details

PB 214Z H

View Details

PB 214Z

View Details

Notice
Gọi ngay