PB SWISS TOOLS: Lục giác chữ L hoa khế, 100°, loại dài [mạ Crôm]

PB 2411

Quick overview

Lục giác chữ L dành cho ốc vít hoa khế, loại dài, mạ crôm với góc xiên 100° phần đầu lục giác ngắn dành cho những ốc vít ở vị trí khó tiếp cận.

E-Mail
Item Code
PB 2411.6 6 2 2.5 80 8 4 10 55 7 610733 218547 351.000 đ ADD
PB 2411.7 7 2 2.5 90 8.5 4 10 0 7 610733 218554 351.000 đ ADD
PB 2411.8 8 2,5 2.5 100 9 5 10 0 7 610733 218561 357.000 đ ADD
PB 2411.9 9 2,5 3 110 10 7 10 0 7 610733 218578 363.000 đ ADD
PB 2411.10 10 3 3.5 120 11 10 10 0 7 610733 218585 368.000 đ ADD
PB 2411.15 15 3,5 3.5 135 11 12 10 0 7 610733 218592 374.000 đ ADD
PB 2411.20 20 4 4 150 11 16 10 0 7 610733 218608 394.000 đ ADD
PB 2411.25 25 5 5 165 11.5 26 10 0 7 610733 218615 417.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 2411 H CN

View Details

PB 2411 H

View Details

PB 410 K

View Details

PB 410 H CN

View Details

Notice
Gọi ngay