PB SWISS TOOLS: Bộ lục giác chữ L hoa khế, loại ngắn [mạ Crôm]

PB 410 H

Quick overview

Bộ lục giác chữ L dành cho ốc vít hoa khế, loại ngắn, mạ crôm và trong miếng nhựa cài.
PB 410.H 6-45: Hàng sẽ lên kệ vào tháng 3/2016

E-Mail
Item Code
PB 410.H 6-25 410/ 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 63 10 15 7 610733 069446 2.783.000 đ ADD
PB 410.H 8-25 410/8, 9, 10, 15, 20, 25 57 10 10 7 610733 003518 2.144.000 đ ADD
PB 410.H 6-45 410/ 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25,27, 30, 40, 45 230 10 7 7 610733 264674 4.561.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 2411 H CN

View Details

PB 2411 H

View Details

PB 2411

View Details

PB 410 K

View Details

Notice
Gọi ngay