Đầu nối khẩu loại 1/4'' thân lục giác

PB 454

Quick overview

Đầu nối khẩu loại 1/4” thân lục giác

E-Mail
Item Code
PB 454 8 50 15 10 0 7 610733 045068 374.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8453 POS

View Details

PB 8453 CN

View Details

PB 8453

View Details

PB 460

View Details

Notice
Gọi ngay