PB SWISS TOOLS: LỤC GIÁC CHỮ L, cho ốc vít 2 cạnh

PB 600

Quick overview

Lục giác chữ L có 2 đầu dành cho ốc vít 2 cạnh với phần đầu nghiêng 90°

E-Mail
Item Code
PB 600.2 2,5 0.6 4 5 100 14 10 0 7 610733 004270 504.000 đ ADD
PB 600.3 3 0.8 5.5 5 100 15 10 0 7 610733 004287 518.000 đ ADD
PB 600.4 4 1 6.5 6 110 23 10 0 7 610733 004294 538.000 đ ADD
PB 600.5 5 1.2 8 6 125 29 10 0 7 610733 004300 587.000 đ ADD
PB 600.6 6 1.6 10 8 150 58 10 0 7 610733 004317 737.000 đ ADD
PB 600.7 7 2 13 8 175 70 10 0 7 610733 004324 849.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 605

View Details

Notice
Gọi ngay