PB SWISS TOOLS: Dụng cụ kẹp tháo ghim [tay cầm Classic]

PB 671

Quick overview

Dụng cụ kẹp, với tay cầm Classic, thường dùng để tháo những ghim từ lớp lót nội thất xe cộ dễ dàng mà không gây hư hại.

E-Mail
Item Code
PB 671.6-110 6 110 215 75 10 1 7 610733 041336 817.000 đ ADD
PB 671.10-120 7 120 230 103 10 0 7 610733 041343 817.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 671 CN

View Details

Notice
Gọi ngay