PB SWISS TOOLS: Đột tâm [thân trơn]

PB 710

Quick overview

Đột tâm, thân bát giác.

E-Mail
Item Code
PB 710.1 100 8 34 10 0 7 610733 004614 294.000 đ ADD
PB 710.2 120 10 63 10 0 7 610733 004621 357.000 đ ADD
PB 710.3 120 12 89 10 0 7 610733 004638 452.000 đ ADD
PB 710.4 140 14 137 10 0 7 610733 004645 622.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 758 SET

View Details

PB 758

View Details

PB 755 BL

View Details

PB 755

View Details

Notice
Gọi ngay