PB SWISS TOOLS: Bộ đột rãnh [thân trơn]

PB 755 BL

Quick overview

Bộ đột rãnh, thân bát giác-trơn, trong miếng nhựa cài tiện dụng.

E-Mail
Item Code
PB 755.BL 755/2, 3, 4, 5, 6, 7 429 10 12 7 610733 010608 2.751.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 758 SET

View Details

PB 758

View Details

PB 755

View Details

PB 750 B CN

View Details

Notice
Gọi ngay