PB SWISS TOOLS: Đục rãnh, mũi cong [mạ màu]

PB 804 Bent

Quick overview

Đục rãnh, thân nhỏ, vát cạnh, mạ màu đỏ, mũi cong.

E-Mail
Item Code
PB 804.Bent 235 26x7 30 26 260 10 0 7 610733 043972 1.140.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 870 CN

View Details

PB 860 H

View Details

PB 850 B CN

View Details

PB 850 BL

View Details

Notice
Gọi ngay