PB SWISS TOOLS: Tô vít đầu lục giác [tay cầm SwissGrip ESD]

PB 8205 ESD

Quick overview

Tô vít dành cho ốc vít lục giác. Với tay cầm SwissGrip ESD – Phóng xả tĩnh điện (tiêu tán), điện trở bề mặt từ 1 mê ga ôm đến 1 gi ga ôm.

E-Mail
Item Code
PB 8205.1,27-50 ESD 0,71 2,5 1,4 50 127 11 10 0 7 610733 255825 271.000 đ ADD
PB 8205.1,5-70 ESD 1,5 3 1,6-2 70 147 13 10 0 7 610733 255832 276.000 đ ADD
PB 8205.2-80 ESD 2 4 2,5 80 157 14 10 0 7 610733 255849 299.000 đ ADD
PB 8205.2,5-90 ESD 2,5 5 3 90 170 20 10 0 7 610733 255856 334.000 đ ADD
PB 8205.3-100 ESD 3 6 4 100 190 29 10 0 7 610733 255863 397.000 đ ADD
PB 8205.4-120 ESD 4 8 5 120 220 50 10 0 7 610733 255870 472.000 đ ADD
PB 8205.5-140 ESD 5 10 6 140 245 73 10 0 7 610733 255887 541.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8400 ESD

View Details

PB 8206 S ESD

View Details

PB 8200 S ESD

View Details

PB 8200 ESD

View Details

Notice
Gọi ngay