PB SWISS TOOLS: Dụng cụ đo lực MecaTorque Preset [cho lưỡi thay thế PB 53]

PB 8313 A

Quick overview

Dụng cụ đo lực MecaTorque Preset: Giá trị đo lực đã được thiết lập sẵn, không có đĩa thang đo lực, dành cho các lưỡi tô vít thay thế PB 53 (dung sai hiệu chuẩn +/-6%).

E-Mail
Item Code
PB 8313.A 20 cNm cNm: min. 10, set 20, max. 50 Màu ghi nhạt 55 1 0 7 610733 252107 4.662.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8324 A

View Details

PB 8314 M

View Details

PB 8314 A

View Details

PB 8313 M

View Details

Notice
Gọi ngay