PB SWISS TOOLS: Dụng cụ đo lực MecaTorque Preset [cho lưỡi thay thế PB 215]

PB 8314 A

Quick overview

Dụng cụ đo lực MecaTorque Preset: Giá trị đo lực đã được thiết lập sẵn, không có đĩa thang đo lực, dành cho các lưỡi tô vít thay thế PB 215 (dung sai hiệu chuẩn +/-6%).

E-Mail
Item Code
PB 8314.A 0.6 Nm Nm: min. 0.4, set 0.6Nm, max. 2.0 Màu ghi nhạt 104 1 0 7 610733 251155 4.950.000 đ ADD
PB 8314.A 1.0 Nm Nm: min. 0.4, set 1.0Nm, max. 2.0 Màu ghi 104 1 0 7 610733 251162 4.950.000 đ ADD
PB 8314.A 2.0 Nm Nm: min. 1.0, set 2.0Nm, max. 5.0 Màu ghi đậm 106 1 0 7 610733 251179 5.295.000 đ ADD
PB 8314.A 3.0 Nm Nm: min. 1.0, set 3.0Nm, max. 5.0 Màu đen 106 1 0 7 610733 251186 5.295.000 đ ADD
PB 8314.A 5.0 Nm Nm: min. 1.0, set 5.0Nm, max. 5.0 Màu đen 106 1 0 7 610733 251193 5.295.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8324 A

View Details

PB 8314 M

View Details

PB 8313 M

View Details

PB 8313 A

View Details

Notice
Gọi ngay