PB SWISS TOOLS: RATCHETS

PB 8453 R-30

Quick overview

Bộ dụng cụ Insider Stubby: Tay cầm bánh cóc dành cho đầu vặn vít chính xác C6 1/4″, kiểu tay cầm SwissGrip ngắn, có nam châm, với bên trong cán tay cầm chứa 6 đầu vặn vít chính xác.

E-Mail
Item Code
PB 8453.R-30 6 x C6: Slot 3; PH 1,2; TX 15, 20, 25 10 160 0 7 610733 267736 3.448.000 đ ADD
PB 8453.R-30 V01 6 x C6: Slot 3; PH 1,2; HEX 3, 4, 5 10 160 0 7 610733 267743 3.448.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8453 POS

View Details

PB 8453 CN

View Details

PB 8453

View Details

PB 6510 R-100

View Details

Notice
Gọi ngay