PB SWISS TOOLS: Hộp đầu vặn vít C6, 80 cái/hộp

PB C6 991

Quick overview

Hộp dụng cụ với 80 đầu vặn vít C6 chứa 8 khay cài, cùng đầu chụp vít có nam châm PB 451 M.

ArrowCHI TIẾT PB C6 991

E-Mail
Item Code
PB C6.991 80 PrecisionBits: 7x SLOT, 18x PH, 5x PZ, 14x HEX, 36x TX 816 1 0 7 610733 228119 13.641.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 990

View Details

PB E6 989 CN

View Details

PB E6 985

View Details

PB C6 992

View Details

Notice
Gọi ngay