PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít E 6,3 (1/4"), ốc vít hỗn hợp 2/4 cạnh

PB E6 180

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít hỗn hợp 4 cạnh hoa / 2 cạnh, lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 E 6,3 (1/4″).

E-Mail
Item Code
PB E6.180/1 1 0.7 4 4 50 24 9.5 10 0 7 610733 092475 245.000 đ ADD
PB E6.180/2 2 1 6 6 50 24 10.5 10 0 7 610733 092482 245.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 200 M

View Details

PB E6 200

View Details

PB E6 CN10

View Details

PB E6 CN3

View Details

Notice
Gọi ngay