PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít E 6,3 (1/4"), 4 cạnh hoa [loại ngắn]

PB E6 192

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít 4 cạnh hoa, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 E 6,3 (1/4″).

E-Mail
Item Code
PB E6.192/0 0 4 50 24 8.5 10 0 7 610733 207046 161.000 đ ADD
PB E6.192/1 1 5 50 24 9 10 0 7 610733 019199 161.000 đ ADD
PB E6.192/2 2 6 50 24 10 10 0 7 610733 019205 161.000 đ ADD
PB E6.192/3 3 6.25 50 24 11 10 39 7 610733 019212 161.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 200 M

View Details

PB E6 200

View Details

PB E6 CN10

View Details

PB E6 CN3

View Details

Notice
Gọi ngay