PB SWISS TOOLS: Đầu chụp bu lông, không nam châm

PB E6 200

Quick overview

Đầu chụp bu lông, không có nam châm với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 E 6,3 (1/4″).

E-Mail
Item Code
PB E6.200/5 2,5 60 16 10 0 7 610733 060481 498.000 đ ADD
PB E6.200/5,5 3 60 16 10 0 7 610733 060498 498.000 đ ADD
PB E6.200/6 3,5 60 17 10 0 7 610733 060504 564.000 đ ADD
PB E6.200/7 4 60 19 10 0 7 610733 060511 564.000 đ ADD
PB E6.200/8 5 60 20 10 10 7 610733 060528 622.000 đ ADD
PB E6.200/9 60 23 10 0 7 610733 060535 685.000 đ ADD
PB E6.200/10 6 60 27 10 0 7 610733 060542 812.000 đ ADD
PB E6.200/11 7 60 30 10 0 7 610733 060559 935.000 đ ADD
PB E6.200/12 60 33 10 0 7 610733 060566 1.059.000 đ ADD
PB E6.200/13 8 60 38 10 0 7 610733 060573 1.186.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 200 M

View Details

PB E6 CN10

View Details

PB E6 CN3

View Details

PB E6L 180

View Details

Notice
Gọi ngay