PB SWISS TOOLS: Hộp đầu vặn vít E6, 10 cái/hộp

PB E6 985

Quick overview

Hộp vít kẹp bấm, chứa 10 đầu vặn vít E6 trong một khay vít

E-Mail
Item Code
PB E6.985 10 x E6: TX 15, 20, 25; PH 1, 2, 3; Hex 3, 4, 5, 6 154 10 0 7 610733 207299 2.026.000 đ ADD
PB E6.986 10 x E6: Slot 2, 3, 4, 5; PH 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3 156 10 0 7 610733 207305 2.058.000 đ ADD
PB E6.989 10 x E6: Slot 2, 3, 4; PH 1, 2; PZ 1, 2; TX 10, 15, 20 138 10 0 7 610733 207312 2.061.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 990

View Details

PB E6 989 CN

View Details

PB C6 992

View Details

PB C6 991

View Details

Notice
Gọi ngay