PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít E 6,3 (1/4"), 4 cạnh hoa [loại dài]

PB E6L 192

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít 4 cạnh hoa, loại dài với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 E 6,3 (1/4″).

E-Mail
Item Code
PB E6L.192/1 1 5 95 70 16 10 0 7 610733 207053 239.000 đ ADD
PB E6L.192/2 2 6 95 70 20.5 10 0 7 610733 207060 239.000 đ ADD
PB E6L.192/3 3 6.25 95 70 30.5 10 9 7 610733 207077 239.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB E6 200 M

View Details

PB E6 200

View Details

PB E6 CN10

View Details

PB E6 CN3

View Details

Notice
Gọi ngay