PB SWISS TOOLS: Bộ tô vít điện tử, dạng vỉ có chốt xoay, dòng Classic

PB 1625 CN

Quick overview

Bộ tô vít điện tử dành cho các công việc điện tử, đóng gói dạng vỉ.

E-Mail
Item Code
PB 1625.CN 123/1.5, 2, 2.5, 3 66 10 6 7 610733 235018 1.177.400 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 129

View Details

PB 128

View Details

PB 121

View Details

PB 120

View Details

Notice
Gọi ngay