PB SWISS TOOLS: Tô vít điện tử, tay cầm Classic

PB 1625 CN *

Quick overview

Bộ tô vít điện tử lục giác, tay cầm Classic có nắp vặn, đóng trong vỉ giấy.

E-Mail
Item Code
PB 1625.CN 123/1.5, 2, 2.5, 3 66 10 6 7 610733 235018 1.017.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 515

View Details

PB 513

View Details

PB 510

View Details

PB 53

View Details

Notice