PB SWISS TOOLS: Lưỡi tô vít 2/4 cạnh [lực xiết nhỏ]

PB 53 CPH

Quick overview

Lưỡi tô vít thay thế dành cho ốc vít hỗn hợp 2 cạnh / 4 cạnh và tay cầm điện tử PB 53 và PB 1100.

E-Mail
Item Code
PB 53CPH.00-120 00 00 1-1,2 3.5 120 7 10 9 7 610733 003549 319.000 đ ADD
PB 53CPH.00-165 00 00 1-1,2 3.5 165 12 10 9 7 610733 003556 363.000 đ ADD
PB 53CPH.0-120 0 0 1,6-2 3.5 120 9 10 7 7 610733 003563 319.000 đ ADD
PB 53CPH.0-185 0 0 1,6-2 3.5 185 14 10 0 7 610733 003570 363.000 đ ADD
PB 53CPH.1-120 1 1 1,6-2 3.5 120 9 10 9 7 610733 012749 319.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1100

View Details

PB 53 T

View Details

PB 53 D

View Details

PB 53 PZ

View Details

Notice
Gọi ngay