TAY CẦM VÀ LƯỠI TÔ VÍT THAY THẾ

 

Lưỡi tô vítTay cầm các loại

Dành cho công việc chính xácTay cầm lồng/Tay cầm lực điện tử V02/Tay cầm lực MecaTorque
INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_PrecisionINTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Precision_PB 53INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Precision_PB 1100 ESDINTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Precision_PB 9318 A INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Precision_PB 8313 A INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Precision_PB 8316 A INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Precision_PB 8316 A ESD 

 

Dành cho lực mô-men

nhỏ và trung bình

Bộ tô vít có lưỡi và tay cầm thay thế/Tay cầm lực điện tử V02/Tay cầm lực MecaTorque
INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_SmallINTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Small_PB 215 A INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Small_PB 8215 A INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Small_PB 8215 A ESD INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Small_PB 9320 A INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Small_PB 8314 A INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Small_PB 8317 A INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Small_PB 8317 A ESD
              
INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Small_5215INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Small_PB 5215 A            

 
Dành cho lực mô-men lớnTay cầm có khớp nối/Tay cầm lực điện tử V02/Tay cầm lực MecaTorque
INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_High
INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_Small_PB 225 A INTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_High_PB 9325 AINTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_High_PB 8324 AINTERCHANGEABLE HANDLES AND BLADES_Details_High_PB 8326 A 

 
 
 
 
Customer_service

 

Đa dạng
Nhiều ứng dụng thông dụng
Chính xác kích thước hoàn hảo

* Những ứng dụng kết hợp với đầu vặn vít chính xác C 6.3 và E 6.3, vui lòng sử dụng lưỡi thay thế với đầu chụp vít có nam châm PB 215 M và PB 225 M.


 
 

LỰC MÔ-MEN XOẮN DÀNH CHO CÁC ỐC VÍT KHÁC NHAU

Ren hệ mm, tức là hệ số ma sát với các bề mặt ren khác nhau
TORQUE TOOLS_Details_Screws Grades_VN
Notice