PB 7672

Dụng cụ móc ống mềm với tay cầm Multicraft: Để nới lỏng ống tản nhiệt khỏi ổ cắm kết nối. Các đầu bo tròn và không có cạnh đảm bảo không làm hỏng ống mềm. Tay cầm hình cầu lồi với bề mặt xẻ rãnh, cầm chắc chắn kể cả khi tay có dầu. Làm […]

PB 7672

PB 7673

Dụng cụ tháo ống mềm với tay cầm Multicraft: Để nới lỏng ống tản nhiệt khỏi ổ cắm kết nối. Đầu được gia công chính xác, có độ cứng cao và chịu được mài mòn. Tay cầm hình cầu lồi với bề mặt xẻ rãnh, cầm chắc chắn kể cả khi tay có dầu. Làm […]

PB 7673

PB 7674 CN

Bộ dụng cụ móc tháo ống mềm với tay cầm Multicraft, đựng trong vỉ giấy (CN): Để nới lỏng ống tản nhiệt khỏi ổ cắm kết nối. Đầu được gia công chính xác, có độ cứng cao và chịu được mài mòn. Tay cầm hình cầu lồi với bề mặt xẻ rãnh, cầm chắc chắn […]

PB 7674 CN

PB 7675

Dụng cụ móc phốt ron, đầu khủy (móc 45°) với tay cầm Multicraft: Để lắp đặt và loại bỏ các phốt ron, vòng chữ O trong động cơ, hộp số, phanh và bộ phận điều hòa không khí. Đầu mũi thuôn tròn và lệch góc 45° đảm bảo việc nới lỏng các vòng đệm gắn chặt […]

PB 7675

PB 7676

Dụng cụ móc phốt ron, đầu thẳng với tay cầm Multicraft: Để lắp đặt và loại bỏ các phốt ron, vòng chữ O trong động cơ, hộp số, phanh và bộ phận điều hòa không khí. Đầu mũi thẳng thuôn tròn đảm bảo việc nới lỏng các vòng đệm gắn chặt một cách nhanh chóng […]

PB 7676

PB 7677

Dụng cụ móc phốt ron, đầu móc câu với tay cầm Multicraft: Để lắp đặt và loại bỏ các phốt ron, vòng chữ O trong động cơ, hộp số, phanh và bộ phận điều hòa không khí. Đầu móc cong thuôn tròn đảm bảo việc nới lỏng các vòng đệm gắn chặt một cách nhanh […]

PB 7677

PB 7678

Dụng cụ móc phốt ron, đầu cong với tay cầm Multicraft: Để lắp đặt và loại bỏ các phốt ron, vòng chữ O trong động cơ, hộp số, phanh và bộ phận điều hòa không khí. Đầu cong và thuôn tròn đảm bảo việc nới lỏng các vòng đệm gắn chặt một cách nhanh chóng […]

PB 7678

PB 7679

Dụng cụ móc phốt ron, đầu vuông góc (chữ L – móc 90°) với tay cầm Multicraft: Để lắp đặt và loại bỏ các phốt ron, vòng chữ O trong động cơ, hộp số, phanh và bộ phận điều hòa không khí. Đầu chữ L và thuôn tròn đảm bảo việc nới lỏng các vòng […]

PB 7679

PB 7680 CN

Bộ dụng cụ móc phốt ron, với tay cầm Multicraft đựng trong vỉ giấy (CN): Để lắp đặt và loại bỏ các phốt ron, vòng chữ O trong động cơ, hộp số, phanh và bộ phận điều hòa không khí. Gồm có 04 đầu móc thiết kế khác nhau, sử dụng linh hoạt để lắp […]

PB 7680 CN

PB 7684 CN

Bộ dụng cụ móc phốt ron, với tay cầm Multicraft đựng trong vỉ giấy (CN): Để lắp đặt và loại bỏ các phốt ron, vòng chữ O trong động cơ, hộp số, phanh và bộ phận điều hòa không khí. Gồm có 05 đầu móc thiết kế khác nhau, sử dụng linh hoạt để lắp […]

PB 7684 CN

PB 7681 Set

Bộ dụng cụ móc phốt ron, với tay cầm Multicraft đựng trong bao cuộn da (giả da) tiện dụng: Để lắp đặt và loại bỏ các phốt ron, vòng chữ O trong động cơ, hộp số, phanh và bộ phận điều hòa không khí. Gồm có 04 đầu móc thiết kế khác nhau, sử dụng […]

PB 7681 Set

PB 7685 Set

Bộ dụng cụ móc phốt ron, với tay cầm Multicraft đựng trong bao cuộn da (giả da) tiện dụng: Để lắp đặt và loại bỏ các phốt ron, vòng chữ O trong động cơ, hộp số, phanh và bộ phận điều hòa không khí. Gồm có 05 đầu móc thiết kế khác nhau, sử dụng […]

PB 7685 Set
Notice