PB C6 100 *

Đầu vặn vít 2 cạnh, kiểu dáng C 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp D 6.3. Đầu chính […]

PB C6 100 *

PB C6 135

Đầu vặn vít 2 cạnh, kiểu dáng C 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp D 6.3. Đầu chính […]

PB C6 135

PB C6 190

Đầu vặn vít 4 cạnh (PH), kiểu dáng C 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp D 6.3. Đầu […]

PB C6 190

PB C6 192

Đầu vặn vít 4 cạnh hoa (PZ), kiểu dáng C 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp D 6.3. […]

PB C6 192

PB C6 400

Đầu vặn vít hoa khế (TX), kiểu dáng C 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp D 6.3. Đầu […]

PB C6 400

PB C6 400 CN3

Bộ đầu vặn vít hoa khế (TX), kiểu dáng C 6.3 (1/4”) đựng trong vỉ giấy (CN): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương […]

PB C6 400 CN3

PB C6 400 B

Đầu vặn vít hoa khế lỗ giữa (TX-B), kiểu dáng C 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp D […]

PB C6 400 B

PB C6 210

Đầu vặn vít lục giác, kiểu dáng C 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp D 6.3. Đầu chính […]

PB C6 210

PB C6 210 B

Đầu vặn vít lục giác lỗ giữa, kiểu dáng C 6.3 (1/4”): Với lỗ giữa ở đầu, có thể dùng cho ốc vít có lỗ hoặc không. Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục […]

PB C6 210 B

PB C6 213Z

Đầu vặn vít lục giác, kiểu dáng C 6.3 (1/4”), hệ inch: Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp D 6.3. […]

PB C6 213Z

PB C6 185

Đầu vặn vít vuông (Robertson), kiểu dáng C 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp D 6.3. Đầu chính […]

PB C6 185

PB C6 187

Đầu vặn vít Torq-Set®, kiểu dáng C 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp D 6.3. Đầu chính xác, […]

PB C6 187

PB C6 188

Đầu vặn vít dành cho ốc vít mắt rắn (Snake Eyes), kiểu dáng C 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích […]

PB C6 188

PB C6 189

Đầu vặn vít 3 cạnh (Tri-Wing®) , kiểu dáng C 6.3 (1/4”): Dụng cụ hàng ngày dành cho tất các loại ốc vít trong ngành công nghiệp và thương mại, có thể dùng bằng tay hoặc máy. Kiểu dáng lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn DIN ISO 1173, tương thích đầu chụp D 6.3. […]

PB C6 189
Notice