PB 8128 ESD

Tô vít điện tử chống tĩnh điện (ESD) 2 cạnh, có chốt xoay: Dành cho những ốc vít nhỏ và siêu nhỏ 2 cạnh trong ngành điện tử và cơ khí chính xác. Phóng/xả tĩnh điện, bảo vệ linh kiện điện tử, cho nơi làm việc an toàn về chống tĩnh điện. Đầu chính xác, […]

PB 8128 ESD

PB 8121 ESD

Tô vít điện tử chống tĩnh điện (ESD) 4 cạnh (PH), có chốt xoay: Dành cho những ốc vít nhỏ và siêu nhỏ 4 cạnh trong ngành điện tử và cơ khí chính xác. Phóng/xả tĩnh điện, bảo vệ linh kiện điện tử, cho nơi làm việc an toàn về chống tĩnh điện. Đầu chính […]

PB 8121 ESD

PB 8123 ESD

Tô vít điện tử chống tĩnh điện (ESD) lục giác, có chốt xoay: Dành cho những ốc vít nhỏ và siêu nhỏ lục giác trong ngành điện tử và cơ khí chính xác. Phóng/xả tĩnh điện, bảo vệ linh kiện điện tử, cho nơi làm việc an toàn về chống tĩnh điện. Đầu chính xác, […]

PB 8123 ESD

PB 8129 ESD

Tô vít điện tử chống tĩnh điện (ESD) 5 cạnh, có chốt xoay: Phóng/xả tĩnh điện, bảo vệ linh kiện điện tử, cho nơi làm việc an toàn về chống tĩnh điện. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm 2 thành phần với vỏ mềm, cầm thoải […]

PB 8129 ESD

PB 8124 B ESD

Tô vít điện tử chống tĩnh điện (ESD) hoa khế (TX), có chốt xoay: Dành cho những ốc vít nhỏ và siêu nhỏ hoa khế trong ngành điện tử và cơ khí chính xác. Phóng/xả tĩnh điện, bảo vệ linh kiện điện tử, cho nơi làm việc an toàn về chống tĩnh điện. Đầu chính […]

PB 8124 B ESD

PB 8127 ESD

Tô vít điện tử chống tĩnh điện (ESD) chụp lục giác, có chốt xoay: Phóng/xả tĩnh điện, bảo vệ linh kiện điện tử, cho nơi làm việc an toàn về chống tĩnh điện. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm 2 thành phần với vỏ mềm, cầm […]

PB 8127 ESD

PB 8640 ESD

Bộ tô vít điện tử chống tĩnh điện (ESD) 2 cạnh, có chốt xoay: Kèm giá treo để bàn hoặc treo tường. Phóng/xả tĩnh điện, bảo vệ linh kiện điện tử, cho nơi làm việc an toàn về chống tĩnh điện. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay […]

PB 8640 ESD

PB 8641 ESD

Bộ tô vít điện tử chống tĩnh điện (ESD) 2 và 4 cạnh (PH), có chốt xoay: Kèm giá treo để bàn hoặc treo tường. Phóng/xả tĩnh điện, bảo vệ linh kiện điện tử, cho nơi làm việc an toàn về chống tĩnh điện. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong […]

PB 8641 ESD

PB 8642 ESD

Bộ tô vít điện tử chống tĩnh điện (ESD) lục giác, có chốt xoay: Kèm giá treo để bàn hoặc treo tường. Phóng/xả tĩnh điện, bảo vệ linh kiện điện tử, cho nơi làm việc an toàn về chống tĩnh điện. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay […]

PB 8642 ESD

PB 8643 ESD

Bộ tô vít điện tử chống tĩnh điện (ESD) hoa khế (TX), có chốt xoay: Kèm giá treo để bàn hoặc treo tường. Phóng/xả tĩnh điện, bảo vệ linh kiện điện tử, cho nơi làm việc an toàn về chống tĩnh điện. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. […]

PB 8643 ESD

PB 8640 H

Giá để bàn hoặc treo tường, dùng treo/cài được 06 tô vít điện tử.

PB 8640 H

PB 1110 ESD

Bộ tô vít điện tử cuộn da chống tĩnh điện (ESD), với lưỡi thay thế 2 đầu và tay cầm lồng: Dành cho ốc vít loại nhỏ 1 đầu 2 cạnh và 1 đầu 4 cạnh (PH). Lưỡi tô vít 2 đầu thay thế PB 53. Phóng/xả tĩnh điện, bảo vệ linh kiện điện tử, […]

PB 1110 ESD

PB 1113 ESD

Bộ tô vít điện tử cuộn da chống tĩnh điện (ESD), với lưỡi thay thế 2 đầu và tay cầm lồng: Dành cho ốc vít loại nhỏ 1 đầu 2 cạnh và 1 đầu 4 cạnh (PH), hoa khế (TX), lục giác. Lưỡi tô vít 2 đầu thay thế PB 53. Phóng/xả tĩnh điện, bảo […]

PB 1113 ESD
Notice