PB 5100

Tô vít cách điện (VDE) 2 cạnh, tay cầm Classic: Kiểm định bởi VDE, cách điện hoàn toàn và an toàn cho công việc có điện áp lên đến 1000 V AC / 1500 V DC theo tiêu chuẩn IEC/EN 60900. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay cầm […]

PB 5100

PB 5180

Tô vít cách điện (VDE) đầu hỗn hợp 2 cạnh/4 cạnh hoa (PZ), tay cầm Classic: Kiểm định bởi VDE, cách điện hoàn toàn và an toàn cho công việc có điện áp lên đến 1000 V AC / 1500 V DC theo tiêu chuẩn IEC/EN 60900. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối […]

PB 5180

PB 5181 *

Tô vít cách điện (VDE) đầu hỗn hợp 2 cạnh/4 cạnh (PH), tay cầm Classic: Kiểm định bởi VDE, cách điện hoàn toàn và an toàn cho công việc có điện áp lên đến 1000 V AC / 1500 V DC theo tiêu chuẩn IEC/EN 60900. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu […]

PB 5181 *

PB 5190

Tô vít cách điện (VDE) 4 cạnh (PH), tay cầm Classic: Kiểm định bởi VDE, cách điện hoàn toàn và an toàn cho công việc có điện áp lên đến 1000 V AC / 1500 V DC theo tiêu chuẩn IEC/EN 60900. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay […]

PB 5190

PB 5192

Tô vít cách điện (VDE) 4 cạnh hoa (PZ), tay cầm Classic: Kiểm định bởi VDE, cách điện hoàn toàn và an toàn cho công việc có điện áp lên đến 1000 V AC / 1500 V DC theo tiêu chuẩn IEC/EN 60900. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. […]

PB 5192

PB 5400

Tô vít cách điện (VDE) hoa khế (TX), tay cầm Classic: Kiểm định bởi VDE, cách điện hoàn toàn và an toàn cho công việc có điện áp lên đến 1000 V AC / 1500 V DC theo tiêu chuẩn IEC/EN 60900. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay […]

PB 5400

PB 5538

Bộ tô vít cách điện (VDE) 2 cạnh, tay cầm Classic: Kiểm định bởi VDE, cách điện hoàn toàn và an toàn cho công việc có điện áp lên đến 1000 V AC / 1500 V DC theo tiêu chuẩn IEC/EN 60900. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay […]

PB 5538

PB 5539

Bộ tô vít cách điện (VDE) 2 cạnh, tay cầm Classic: Kiểm định bởi VDE, cách điện hoàn toàn và an toàn cho công việc có điện áp lên đến 1000 V AC / 1500 V DC theo tiêu chuẩn IEC/EN 60900. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. Tay […]

PB 5539

PB 5542

Bộ tô vít cách điện (VDE) 2 và 4 cạnh (PH), tay cầm Classic: Kiểm định bởi VDE, cách điện hoàn toàn và an toàn cho công việc có điện áp lên đến 1000 V AC / 1500 V DC theo tiêu chuẩn IEC/EN 60900. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong […]

PB 5542

PB 5543

Bộ tô vít cách điện (VDE) 2 cạnh và 4 cạnh hoa (PZ), tay cầm Classic: Kiểm định bởi VDE, cách điện hoàn toàn và an toàn cho công việc có điện áp lên đến 1000 V AC / 1500 V DC theo tiêu chuẩn IEC/EN 60900. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối […]

PB 5543

PB 5548

Bộ tô vít cách điện (VDE) 4 cạnh (PH), tay cầm Classic: Kiểm định bởi VDE, cách điện hoàn toàn và an toàn cho công việc có điện áp lên đến 1000 V AC / 1500 V DC theo tiêu chuẩn IEC/EN 60900. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. […]

PB 5548

PB 5549

Bộ tô vít cách điện (VDE) hoa khế (TX), tay cầm Classic: Kiểm định bởi VDE, cách điện hoàn toàn và an toàn cho công việc có điện áp lên đến 1000 V AC / 1500 V DC theo tiêu chuẩn IEC/EN 60900. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu trong đầu vít. […]

PB 5549

PB 5550

Bộ tô vít cách điện (VDE) 2 cạnh và 4 cạnh (PH), tay cầm Classic, đựng trong hộp giấy cao cấp: Kiểm định bởi VDE, cách điện hoàn toàn và an toàn cho công việc có điện áp lên đến 1000 V AC / 1500 V DC theo tiêu chuẩn IEC/EN 60900. Đầu chính xác, đúng […]

PB 5550

PB 5551

Bộ tô vít cách điện (VDE) 2 cạnh và 4 cạnh hoa (PZ), tay cầm Classic, đựng trong hộp giấy cao cấp: Kiểm định bởi VDE, cách điện hoàn toàn và an toàn cho công việc có điện áp lên đến 1000 V AC / 1500 V DC theo tiêu chuẩn IEC/EN 60900. Đầu chính xác, […]

PB 5551

PB 5542 SU GY

Bộ tô vít cách điện (VDE) cuộn vải sợi cao cấp 2 trong 1 với tay cầm Classic: Dành cho ốc vít 2 cạnh và 4 cạnh (PH). Bộ dụng cụ cơ bản hỗ trợ công việc và ngành dịch vụ, trong xưởng sửa chữa, ở nhà hoặc ngoài đường, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng.  […]

PB 5542 SU GY

PB 5543 SU GY

Bộ tô vít cách điện (VDE) cuộn vải sợi cao cấp 2 trong 1 với tay cầm Classic: Dành cho ốc vít 2 cạnh và 4 cạnh hoa (PZ). Bộ dụng cụ cơ bản hỗ trợ công việc và ngành dịch vụ, trong xưởng sửa chữa, ở nhà hoặc ngoài đường, phù hợp với nhiều mục đích sử […]

PB 5543 SU GY
Notice