PB 510

Bộ tô vít điện tử cuộn da, với lưỡi thay thế 2 đầu và tay cầm lồng: Dành cho ốc vít loại nhỏ – 1 đầu 2 cạnh và 1 đầu 4 cạnh (PH). Lưỡi tô vít 2 đầu thay thế PB 53. Tay cầm lồng, có thể tùy ý điều chỉnh chiều dài lưỡi […]

PB 510

PB 513

Bộ tô vít điện tử cuộn da, với lưỡi thay thế 2 đầu và tay cầm lồng: Dành cho ốc vít loại nhỏ – 1 đầu 2 cạnh và 1 đầu 4 cạnh (PH); Hoa khế (TX); Lục giác. Lưỡi tô vít 2 đầu thay thế PB 53. Tay cầm lồng, có thể tùy ý […]

PB 513

PB 515

Bộ tô vít điện tử cuộn da, với lưỡi thay thế 2 đầu và tay cầm lồng: Dành cho ốc vít loại nhỏ 1 đầu: 2 cạnh và 1 đầu 4 cạnh (PH); 4 cạnh hoa (PZ); Hoa khế (TX); Lục giác. Lưỡi tô vít 2 đầu thay thế PB 53. Tay cầm lồng, có […]

PB 515

PB 1110 ESD

Bộ tô vít điện tử cuộn da chống tĩnh điện (ESD), với lưỡi thay thế 2 đầu và tay cầm lồng: Dành cho ốc vít loại nhỏ 1 đầu 2 cạnh và 1 đầu 4 cạnh (PH). Lưỡi tô vít 2 đầu thay thế PB 53. Phóng/xả tĩnh điện, bảo vệ linh kiện điện tử, […]

PB 1110 ESD

PB 1113 ESD

Bộ tô vít điện tử cuộn da chống tĩnh điện (ESD), với lưỡi thay thế 2 đầu và tay cầm lồng: Dành cho ốc vít loại nhỏ 1 đầu 2 cạnh và 1 đầu 4 cạnh (PH), hoa khế (TX), lục giác. Lưỡi tô vít 2 đầu thay thế PB 53. Phóng/xả tĩnh điện, bảo […]

PB 1113 ESD

PB 215

Bộ tô vít cuộn da với lưỡi thay thế và tay cầm Classic: Dành cho ốc vít 2 cạnh và 4 cạnh (PH). Với lưỡi tô vít thay thế PB 215, lắp ghép nhanh qua âm thanh kêu “Click”. Bộ dụng cụ cơ bản hỗ trợ công việc lắp ráp và bảo dưỡng, trong xưởng, […]

PB 215

PB 215 CBB/2

Bộ tô vít cuộn da với lưỡi thay thế và tay cầm Classic trong hộp giấy cao cấp: Dành cho ốc vít 2 cạnh và 4 cạnh. Với lưỡi tô vít thay thế PB 215, lắp ghép nhanh qua âm thanh kêu “Click”. Bộ dụng cụ cơ bản hỗ trợ công việc lắp ráp và […]

PB 215 CBB/2

PB 225

Bộ tô vít cuộn da với lưỡi thay thế và tay cầm Classic có khớp nối: Dành cho ốc vít 2 cạnh và lục giác Với lưỡi tô vít thay thế PB 225, lắp ghép nhanh qua âm thanh kêu “Click”. Vừa là tô vít thông thường vừa là tô vít có tay cầm đòn […]

PB 225

PB 226

Bộ tô vít cuộn da với lưỡi thay thế và tay cầm Classic có khớp nối: Dành cho ốc vít lục giác chìm. Với lưỡi tô vít thay thế PB 225, lắp ghép nhanh qua âm thanh kêu “Click”.”. Vừa là tô vít thông thường vừa là tô vít có tay cầm đòn bẩy. Đầu […]

PB 226

PB 227

Bộ tô vít cuộn da với lưỡi thay thế và tay cầm Classic có khớp nối: Dành cho ốc vít 4 cạnh (PH) và lục giác. Với lưỡi tô vít thay thế PB 225, lắp ghép nhanh qua âm thanh kêu “Click”.. Vừa là tô vít thông thường vừa là tô vít có tay cầm […]

PB 227

PB 8215

Bộ tô vít cuộn da với lưỡi thay thế và tay cầm SwissGrip: Dành cho ốc vít 2 cạnh và 4 cạnh (PH). Với lưỡi tô vít thay thế PB 215, lắp ghép nhanh qua âm thanh kêu “Click”. Bộ dụng cụ cơ bản hỗ trợ công việc lắp ráp và bảo dưỡng, trong xưởng, […]

PB 8215

PB 8215 ESD

Bộ tô vít cuộn da chống tĩnh điện (ESD), với lưỡi thay thế và thay cầm SwissGrip: Dành cho ốc vít 2 cạnh và 4 cạnh (PH). Phóng/xả tĩnh điện, bảo vệ linh kiện điện tử, cho nơi làm việc an toàn về chống tĩnh điện. Với lưỡi thay thế PB 215, lắp ghép nhanh […]

PB 8215 ESD

PB 8220

Bộ tô vít cuộn da với lưỡi thay thế, tay cầm SwissGrip: Dành cho ốc vít 2 cạnh, 4 cạnh (PH), hoa khế (TX) và ốc chụp lục giác. Với lưỡi tô vít thay thế PB 215, lắp ghép nhanh qua âm thanh kêu “Click”. Đầu chính xác, đúng với kích thước, vừa tối ưu […]

PB 8220

PB 8515

Bộ tô vít cuộn da với lưỡi thay thế, tay cầm SwissGrip: Dành cho ốc vít tiêu chuẩn 2 cạnh, 4 cạnh (PH), 4 cạnh hoa (PZ), hoa khế (TX) và Lục giác. Với lưỡi tô vít thay thế PB 215 và PB 53, lắp ghép nhanh qua âm thanh kêu “Click”. Đầu chính xác, […]

PB 8515

PB 7215 G (*)

Bộ tô vít cuộn da với lưỡi thay thế và tay cầm SwissGrip, mạ vàng: Dành cho ốc vít 2 cạnh và 4 cạnh (PH), mạ vàng 23,6 carat. Với lưỡi tô vít thay thế PB 215, lắp ghép nhanh qua âm thanh kêu “Click”. Bộ dụng cụ cơ bản hỗ trợ công việc lắp […]

PB 7215 G (*)

PB 9215 Blue (*)

Bộ tô vít cuộn da viền xanh với lưỡi thay thế và tay cầm Multicraft: Dành cho ốc vít 2 cạnh và 4 cạnh (PH), 4 cạnh hoa (PZ) và lục giác. Với lưỡi tô vít thay thế PB 215, lắp ghép nhanh qua âm thanh kêu “Click”. Đầu chính xác, đúng với kích thước, […]

PB 9215 Blue (*)

PB 9516 Red (*)

Bộ tô vít cuộn da viền đỏ với lưỡi thay thế và tay cầm SwissGrip: Dành cho ốc vít tiêu chuẩn 2 cạnh, 4 cạnh (PH), 4 cạnh hoa (PZ), hoa khế (TX) và Lục giác. Với lưỡi tô vít thay thế PB 215 và PB 53, lắp ghép nhanh qua âm thanh kêu “Click”. […]

PB 9516 Red (*)
Notice