PB SWISS TOOLS: Lưỡi tô vít 4 cạnh hoa [lực xiết nhỏ]

PB 53 PZ

Quick overview

Lưỡi tô vít thay thế dành cho ốc vít 4 cạnh hoa và tay cầm điện tử PB 53 và PB 1100.

E-Mail
Item Code
PB 53PZ.0-1-120 0 + 1 1,6-3 3.5 120 9 10 0 7 610733 085361 325.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1100

View Details

PB 53 T

View Details

PB 53 D

View Details

PB 53 CPH

View Details

Notice
Gọi ngay