PB SWISS TOOLS: Lưỡi tô vít hoa khế [lực xiết nhỏ]

PB 53 T

Quick overview

Lưỡi tô vít thay thế dành cho ốc vít hoa khế và tay cầm điện tử PB 53 và PB 1100.

E-Mail
Item Code
PB 53T.6-7-120 2 3.5 120 8 10 0 7 610733 012770 325.000 đ ADD
PB 53T.8-9-120 2,5 3.5 120 9 10 0 7 610733 012787 325.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 1100

View Details

PB 53 D

View Details

PB 53 PZ

View Details

PB 53 CPH

View Details

Notice
Gọi ngay