PB SWISS TOOLS: Dụng cụ gắp, mũi nhọn cong [tay cầm Multicraft]

PB 7675

Quick overview

Dụng cụ gắp, mũi nhọn cong/thẳng, với tay cầm Multicraft, dùng để lắp và tháo các chỗ hàn ở các động cơ, bánh răng, phanh, thiết bị điều hòa.

E-Mail
Item Code
PB 7675.3-80 BL 3 80 150 17 10 1 7 610733 083442 504.000 đ ADD
PB 7676.3-80 BL 3 80 150 17 10 1 7 610733 083459 340.000 đ ADD
PB 7678.3-80 BL 3 80 150 18 10 10 7 610733 083466 412.000 đ ADD
PB 7679.3-80 BL 3 80 150 18 10 10 7 610733 083473 357.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 7681

View Details

PB 7680 CN

View Details

Notice
Gọi ngay