PB SWISS TOOLS: Đầu vặn vít C 6,3 (1/4"), ốc vít 3 cạnh [loại ngắn]

PB C6 189

Quick overview

Đầu vặn vít cho ốc vít 3 cạnh, loại ngắn với phần lục giác bên ngoài theo tiêu chuẩn kiểu dáng DIN 3126 C6,3 (1/4”).

E-Mail
Item Code
PB C6.189/0 25 5.5 10 0 7 610733 206179 199.000 đ ADD
PB C6.189/1 25 5 10 0 7 610733 206186 199.000 đ ADD
PB C6.189/2 25 5 10 0 7 610733 206193 199.000 đ ADD
PB C6.189/3 25 5 10 0 7 610733 206209 199.000 đ ADD
PB C6.189/4 25 5 10 0 7 610733 206216 199.000 đ ADD
PB C6.189/5 25 5 10 0 7 610733 206223 199.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB C6 CN10

View Details

PB C6 CN3

View Details

PB C6 188

View Details

PB C6 187

View Details

Notice
Gọi ngay