PB SWISS TOOLS: Tô vít điện tử, tay cầm Classic

PB 121 *

Quick overview

Tô vít điện tử  4 cạnh (PH), tay cầm Classic có nắp vặn.

E-Mail
Item Code
PB 121.000-40 000 2,5 40 120 8 10 1 7 610733 257652 221.000 đ ADD
PB 121.00-40 00 1-1,2 2,5 40 120 8 10 2 7 610733 257669 221.000 đ ADD
PB 121.00-60 00 1-1,2 3 60 140 11 10 1 7 610733 010134 221.000 đ ADD
PB 121.0-65 0 1,6-2 4 65 150 19 10 1 7 610733 010141 247.000 đ ADD
PB 121.1-70 1 2,5-3 4 70 155 19 10 3 7 610733 010158 250.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 515

View Details

PB 513

View Details

PB 510

View Details

PB 53

View Details

Notice