PB SWISS TOOLS: Tô vít điện tử, tay cầm Classic

PB 129 *

Quick overview

Tô vít điện tử 5 cạnh, tay cầm Classic có nắp vặn.

E-Mail
Item Code
PB 129.0,8-40 (*) 2.5 40 120 7 10 5 7 610733 257706 224.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 515

View Details

PB 513

View Details

PB 510

View Details

PB 53

View Details

Notice