PB SWISS TOOLS: Tô vít lực

PB 8317 RC

Quick overview

Dụng cụ hiệu chuẩn lại dành cho tay cầm lực MecaTorque:

  • Để đặt thang đo điều chỉnh trong quá trình hiệu chuẩn lại..
E-Mail
Item Code
PB 8317.RC 43 5 1 0 7 610733 247288 258.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 8326 Set B1

View Details

PB 8326 Set A1

View Details

PB 8321 Set B

View Details

PB 8321 Set A

View Details

Notice