PB SWISS TOOLS: Dụng cụ đập/cắt gọt

PB 300 A

Quick overview

Đầu búa nhựa bằng thay thế:

  • Dành cho búa không giật PB 300, PB 303, PB 304, PB 305.
  • Đầu búa được làm bằng nhựa đặc biệt dẻo dai, chống mài mòn, cho tuổi thọ sử dụng lâu dài.
  • Xin chú ý đến các quy định an toàn khi làm việc với các dụng cụ đập/cắt gọt.
E-Mail
Item Code
PB 300.A 1 22 9 10 10 7 610733 003716 187.000 đ ADD
PB 300.A 2 27 15 10 0 7 610733 003723 219.000 đ ADD
PB 300.A 3 32 23 10 0 7 610733 003730 328.000 đ ADD
PB 300.A 4 35 29 10 0 7 610733 003747 383.000 đ ADD
PB 300.A 5 40 39 10 0 7 610733 003754 469.000 đ ADD
PB 300.A 6 50 61 10 0 7 610733 003761 745.000 đ ADD
PB 300.A 7 60 95 10 0 7 610733 003778 961.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 307 Al

View Details

PB 307 Cu

View Details

PB 300 C

View Details

PB 300 B

View Details

Notice