PB SWISS TOOLS: Dụng cụ đập/cắt gọt

PB 300 C

Quick overview

Đầu búa nhựa bọc thép thay thế:

  • Dành cho búa không giật PB 300, PB 303, PB 304, PB 305.
  • Vừa là búa nhựa vừa là búa thợ nguội.
  • Xin chú ý đến các quy định an toàn khi làm việc với các dụng cụ đập/cắt gọt.
E-Mail
Item Code
PB 300.C 1 22 20 10 0 7 610733 238316 532.000 đ ADD
PB 300.C 2 27 39 10 0 7 610733 238323 587.000 đ ADD
PB 300.C 3 32 57 10 0 7 610733 238330 719.000 đ ADD
PB 300.C 4 35 72 10 0 7 610733 238347 794.000 đ ADD
PB 300.C 5 40 92 10 0 7 610733 238354 901.000 đ ADD
PB 300.C 6 50 160 10 0 7 610733 238361 1.200.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 307 Al

View Details

PB 307 Cu

View Details

PB 300 B

View Details

PB 300 A

View Details

Notice