PB SWISS TOOLS: Dụng cụ đập/cắt gọt

PB 307 Cu

Quick overview

Đầu búa đồng thay thế, với thanh chốt thép hợp kim lò xo:

  • Dành cho búa PB 306 và PB 308.
  • Thay thế dễ dàng và nhanh chóng, giúp kiểm soát ngân sách và bảo vệ môi trường.
  • Được gắn chắc chắn vào đầu búa bằng thanh chốt thép hợp kim lò xo, nâng cao độ an toàn khi làm việc.
  • Xin chú ý đến các quy định an toàn khi làm việc với các dụng cụ đập/cắt gọt.
E-Mail
Item Code
PB 307.24 Cu 24 51 10 0 7 610733 266999 394.000 đ ADD
PB 307.32 Cu 32 118 10 0 7 610733 267002 699.000 đ ADD
PB 307.40 Cu 40 202 10 0 7 610733 267019 1.122.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 307 Al

View Details

PB 300 C

View Details

PB 300 B

View Details

PB 300 A

View Details

Notice