PB SWISS TOOLS: Dụng cụ đập/cắt gọt

PB 307 Al

Quick overview

Đầu búa nhôm thay thế, với thanh chốt thép hợp kim lò xo:

  • Dành cho búa PB 306 và PB 308.
  • Thay thế dễ dàng và nhanh chóng, giúp kiểm soát ngân sách và bảo vệ môi trường.
  • Được gắn chắc chắn vào đầu búa bằng thanh chốt thép hợp kim lò xo, nâng cao độ an toàn khi làm việc.
  • Xin chú ý đến các quy định an toàn khi làm việc với các dụng cụ đập/cắt gọt.
E-Mail
Item Code
PB 307.24 Al 24 20 10 0 7 610733 267026 296.000 đ ADD
PB 307.32 Al 32 40 10 0 7 610733 267033 472.000 đ ADD
PB 307.40 Al 40 68 10 0 7 610733 267040 708.000 đ ADD

Price excluding tax

RELATED PRODUCTS

PB 307 Cu

View Details

PB 300 C

View Details

PB 300 B

View Details

PB 300 A

View Details

Notice